Чому дорівнює жосткість води, якщо для її усунення до 100л. води потрібно додати 40г. карбонату


натрію?
Рівняння:
Na2CO3 + Ca(+)=>CaCO3 + 2Na(+)
Молекулярні маси:
Na2CO3 — 106 г/моль
Ca(+) — 40 г/моль
Пропорція:
106 г карбонату натрію зв’язують 1 моль йону кальцію
40 г карбонату натрію зв’язують Х моль йону кальцію
Знаходимо Х: Х=40*1/106=0,377 моль
Тобто, у 100 літрах води містилося 0,377 моль іонів кальцію, тоду у 1 літрі міститься 0,377/100=0,00377 моль іонів кальцію.
Жорсткість води визначається в одиницях ммоль/л.
Отримане значення жорсткості складає 3,77 ммоль/л

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован.