Фонетична транскрипція слів: полумя, ліщина, життя, хрущ, соловїний, акація, дзьоб, піря,


Європа
Європа

[п о л у м й а ],[л і ш ч и н а ],[ж и т:’а],[х р у ш ч ],[ с о л о в й і н и й ],[а к а ц’ і й а ],[дз’ о б ], [п і р й а ],[й е в р о п а ].

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован.