Укажіть речовини, взаємодія яких з хлоридною кислотою призводить до утворення солі а) Cu б) CuС12 в) CuO г)


Cu(OH)2
Cu(OH)2

Нет ответа? Добавь свой!

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован.