Вкладені цикли (Pascal)


В текстовому файлі change.txt зберігається натуральне число N (N менше 2000000). Поміняти місцями першу та останню цифри числа.
В текстовому файлі change.txt зберігається натуральне число N (N менше 2000000). Поміняти місцями першу та останню цифри числа.

Var N,P:integer; f:text; 
Begin 
Assign(f,’change.txt’); 
Reset(f); 
Readln(f,N); 
P:=1; 
while P*10 < N do P:=P*10; 
N:=N div P + (N mod P div 10) * 10 + (N mod 10) * P; 
Writeln(N); 
Close(f); 
End.

Нет ответа? Добавь свой!

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован.