Завдання з однією правильною відповіддю


1. Укажіть, як називається зв’язок, що обумовлюють вільні електрони:
а) ковалентний;
б) іонний;
в) металічний;
г) водневий.
2. Укажіть формулу магній гідроксиду:
а) MgO;
б) Mg(HCO3)2;
в) Mg(OH)Cl;
г) Mg(OH)2.
3. Укажіть, чим можна пояснити спільне у фізичних властивостях металів:
а) утворенням іонів;
б) утворенням спільних електронних пар;
в) особливостями будови металічної кристалічної ґратки;
г) утворенням диполів.
4. Укажіть сполуку, яка належить до оксидних руд:
а) Na2CO3;
б) FeS2;
в) Fe2O3;
г) FrO.
5. Укажіть лужноземельний метал:
а) Br;
б) Be;
в) Hg;
г) Sr.
6. Укажіть сполуку, яка утворюється внаслідок взаємодії барію з водою:
а) BaO2;
б) Ba(OH)2;
в) BaH2;
г) BaO.
7. Укажіть властивості, які проявляють оксиди лужних металів:
а) окисні; б) кислотні; в) амфотерні; г) основні.
8. Укажіть речовину, яка не може реагувати з літієм:
а) H2O; б) S; в) HCl; г) SO2.
Завдання з декількома правильними відповідями
9. Укажіть пари металів, які мають ступінь окиснення +1:
а) Калій і Барій; б) Стронцій і Барій; в) Натрій і Цезій; г) Калій і Францій.
10. Укажіть речовини, з якими може реагувати барій гідроксид:
а) HCl; б) CO; в) H2O; г) Р2O5.
11. Укажіть фактори, які спричиняють корозію металів:
а) дія кислот; б) волога; в) пісок; г) сірка.
12. Укажіть речовини, з якими не може реагувати калій оксид:
а) H2SO3; б) BaO; в) N2; г) CO2.
13. Укажіть правильні твердження:
а) метали у природі поширені переважно у вигляді сполук;
б) у металах ковалентний зв’язок;
в) метали з оксидних руд добувають відновленням;
г) метали в хімічних реакціях приєднують електрони.
14. Укажіть сполуки, які спричиняють тимчасову твердість води:
а) CaSO4; б) MgSO4; в) Mg(HCO3)2; г) Ca(HCO3)2.
Завдання на встановлення відповідності й послідовності
15. Укажіть послідовність посилення металічних властивостей:
а) Са; б) Mg; в) Ва; г) Sr.
1
2
3
4
18. На 9,6 г магнію подіяли хлоридною кислотою. Який об’єм (н. у.) водню утворився?
19. Запишіть рівняння реакцій за схемою:
Mg — MgO — MgSO4 — Mg(OH)2 — MgCL
1. Укажіть, як називається зв’язок, що обумовлюють вільні електрони:
а) ковалентний;
б) іонний;
в) металічний;
г) водневий.
2. Укажіть формулу магній гідроксиду:
а) MgO;
б) Mg(HCO3)2;
в) Mg(OH)Cl;
г) Mg(OH)2.
3. Укажіть, чим можна пояснити спільне у фізичних властивостях металів:
а) утворенням іонів;
б) утворенням спільних електронних пар;
в) особливостями будови металічної кристалічної ґратки;
г) утворенням диполів.
4. Укажіть сполуку, яка належить до оксидних руд:
а) Na2CO3;
б) FeS2;
в) Fe2O3;
г) FrO.
5. Укажіть лужноземельний метал:
а) Br;
б) Be;
в) Hg;
г) Sr.
6. Укажіть сполуку, яка утворюється внаслідок взаємодії барію з водою:
а) BaO2;
б) Ba(OH)2;
в) BaH2;
г) BaO.
7. Укажіть властивості, які проявляють оксиди лужних металів:
а) окисні; б) кислотні; в) амфотерні; г) основні.
8. Укажіть речовину, яка не може реагувати з літієм:
а) H2O; б) S; в) HCl; г) SO2.
Завдання з декількома правильними відповідями
9. Укажіть пари металів, які мають ступінь окиснення +1:
а) Калій і Барій; б) Стронцій і Барій; в) Натрій і Цезій; г) Калій і Францій.
10. Укажіть речовини, з якими може реагувати барій гідроксид:
а) HCl; б) CO; в) H2O; г) Р2O5.
11. Укажіть фактори, які спричиняють корозію металів:
а) дія кислот; б) волога; в) пісок; г) сірка.
12. Укажіть речовини, з якими не може реагувати калій оксид:
а) H2SO3; б) BaO; в) N2; г) CO2.
13. Укажіть правильні твердження:
а) метали у природі поширені переважно у вигляді сполук;
б) у металах ковалентний зв’язок;
в) метали з оксидних руд добувають відновленням;
г) метали в хімічних реакціях приєднують електрони.
14. Укажіть сполуки, які спричиняють тимчасову твердість води:
а) CaSO4; б) MgSO4; в) Mg(HCO3)2; г) Ca(HCO3)2.
Завдання на встановлення відповідності й послідовності
15. Укажіть послідовність посилення металічних властивостей:
а) Са; б) Mg; в) Ва; г) Sr.
1
2
3
4
18. На 9,6 г магнію подіяли хлоридною кислотою. Який об’єм (н. у.) водню утворився?
19. Запишіть рівняння реакцій за схемою:
Mg — MgO — MgSO4 — Mg(OH)2 — MgCL

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован.